Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako Kupujíci tímto súhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů i vámi sdělené kontaktní a identifikační údaje za za účelem uzavření a právy smlouvy, plnění dodávky vámi objednaného zboží a služeb, ktré bude společnost Alori Nano Distribution s.r.o. zpracovávat jako Správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Tímto souhlasíte se shromažďováním a zpracováním uchovávaním svých osobních údajů Správvcem, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní a e-mailové spojení, název firmy, IČO a DIČ, údaje o vašich nákupních zvycích jako i datum/cena a název nakoupených výrobků i údaje o návštěvě internetových stránek Správce (cookie, IP adresa), a to i pro účely zasílání nových nabídek zboží a služeb, marketingových nabídek a zpráv, včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, soutěžích a jiných prodejních akcích, zasílaných emailem, SMS a/nebo poštou a vytváření profilovaných nabídek pro vaši osobu za účelem analýz a přehledů spokojenosti zákazníků i provádění průzkumů trhu a adresných nabídek a zpráv.

Správci udělujete souhlas na dobu 5 (slovem pět) let. Jjste oprávněn uplatnit si právo na výmaz vašich osobních údajů, Správce provedeí výmaz vašich osobích údajů. Správce obvykle provádí výmaz jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Žádost na výmaz pošlete, prosím, emailem na adresu: info@alori.cz, nebo dopisem na adresu společnosti/Správce.

Nahoru